http://likwidacjakrs.pl/pl/article/535/o-serwisie.html

O serwisie

O serwisie

Niniejszy serwis Kancelarii BMME Radcowie Prawni stworzony został dla osób które potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie likwidacji spółek, w tym w szczególności spółek z o.o.

Naszym znakiem firmowym jest kompleksowe podejście do każdej prowadzonej sprawy obejmujące nie tylko prawną i podatkowa obsługę procesu likwidacji, lecz także zapewnienie udziału doświadczonego likwidatora, który zwalnia zarząd z ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania Spółki w procesie jej likwidacji. Doradzamy naszym Klientom nie tylko w kwestiach proceduralnych i dokumentacyjnych, ale także w zakresie minimalizacji kosztów funkcjonowania spółki w okresie likwidacji. 

W zakresie obsługi procesu likwidacji:

Niniejsze opracowanie pochodzi ze strony internetowej likwidacjakrs.pl. Jeśli co innego nie wynika z treści opracowania, ma ono charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Jego wykorzystanie wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek zgodnie z art. 25 ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujący także instytucję cytatu dozwolonego. Uprawnieni z tytułu praw autorskich utworów zamieszczanych na stronie likwidacjakrs.pl w przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie zmianykrs.pll zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła i autorstwa cytowanych utworów.